Koliko traje period aktivacije usluge zakupa adrese?

Posted by admin
Category:

Usluga zakupa adrese bit će aktivna nakon potpisanog Ugovora o pružanju poslovne adrese, odnosno Ugovora o podzakupu poslovnog prostora, po registraciji sjedišta pri sudskom, odnosno obrtnom registru i plaćenog prvog računa koji će izdati Virtual Office Hrvatska za svoju uslugu.