Mogu li obrti koristiti Virtual Office usluge?

Posted by admin
Category:

Obrti također mogu koristiti Virtual Office usluge te registrirati sjedište. U ovom slučaju, potpisuje se Ugovor o podzakupu poslovne adrese i klijentu se predočuje dokumentacija koja osigurava podzakup.