Kako registrirati adresu trgovačkog društva?

Posted by admin
Category:

Adresu mogu registrirati trgovačka društva (j.d.o.o. ili d.o.o.) koja su u procesu osnivanja, ali i ona koja žele promijeniti trenutačnu adresu sjedišta. Za registraciju je potrebno ispuniti Zahtjev za zakup poslovne adrese i Privolu te potpisati Ugovor o pružanju poslovne adrese.